Search
  • Pana

เรื่องขอสัญชาติให้เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ More Citizenship Stories


ในปีนี้ (ค.ศ.2018) ทีมฯของเรามีแผนยื่นและดำเนินเรื่องขอสัญชาติให้กับเด็กรวม 4 คน เป็นเด็กชนเผ่าลาหลู่ 2 คน เด็กไทใหญ่ 1คน และเด็กอาข่า 1 คน เด็กทุกคนตอนนี้กำลังเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เด็กมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนี้เด็กบางคนอยู่ในช่วงรอใบรับรองการได้มาของสัญชาติของผู้ปกครอง บางคนรอยื่นเอกสารเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA และเด็กบางคนอยู่ในช่วงหาพยานและหลักฐานเพิ่มเติม ทีมฯของเรามีความคาดหวังว่าสิ้นปีนี้จะมีเด็ก 1-2 คน ที่จะได้รับสัญชาติไทย เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมฯของเรามีโอกาสได้ให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้กับมูลนิธิอื่นๆ ที่มีเด็กในความดูแล แต่เด็กบางคนยังไม่ได้รับสัญชาติ เพื่อไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐในการยื่นขอสัญชาติไทยให้กับเด็กๆ อีก 2-3 คนของมูลนิธิฯ ท้ายนี้ทีมฯของเรา ขอขอบคุณทุกๆท่านหรือทุกๆองค์กรที่มีส่วนให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ทีมฯของเราในการยื่นขอสัญชาติให้กับเด็กๆ ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติทีมฯของเราเชื่ออย่างยิ่งว่าสิ่งนี้เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เด็กๆมีอนาคตที่สดใส ดั้งนั้นทีมฯของเรายังคงใหการช่วยเหลือเด็กๆด้านสัญชาติทุกๆปีต่อไป


0 views

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png